TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb zber objemneh odpadu1 2016 05Obec Vysoká nad Kysucou začala v pondelok 11. apríla 2016, v zmysle zákona č. 79/2015, zber nadrozmerného (objemného) odpadu.

Zber objemného odpadu bol naplánovaný a avízovaný na 3 dni a to od pondelka 11. 04. 2016 do stredy 13. 04. 2016, avšak neustále opakovaná žiadosť o dodržaní termínu na vyloženie odpadu je pre mnohých občanov doslova TABU!

V rámci tohto zberu bol na stanici ŽSR v ústredí obce pristavený veľkoobjemový kontajner (cca 25m³), do ktorého sa navážal pozbieraný odpad z obce. Celkovo sa vyviezlo 6 kontajnerov o množstve 29,10 ton. Zostatok odpadu, ktorý sa zbieral ešte celý piatok (15. 04. 2016)!!!, predstavoval 0,6 ton - spolu teda 26,70 ton odpadu.

Aj napriek neustálej snahe obce informovať o druhu zbieraného odpadu, predsa sa len nájdu i takí, ktorým to je doslova jedno a vykladali i komunálny odpad či elektrospotrebiče, ktoré sa zbierajú v inom termíne. Elektro odpadu a opotrebovaných pneumatík sa nazbieralo 1,44 tony. Problém však nespočíva v tom, že pracovníci obce majú problém nesprávny druh odpadu zobrať, ale nakoľko ho pri samotnom zbere musia triediť, spomaľuje to celý proces zberu, nakládky a vykládky odpadu. Veď ani kosec, ktorý kosí lúku, nedrží v jednej ruke kosu a v druhej hrable ...

Potrebné je však zdôrazniť budúcu zmenu, že pokiaľ sa nezlepší disciplína – dodržanie termínu a druhu odpadu, obec zníži počet dní poskytnutých na zber objemného odpadu.

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo