thumb Mikulas2020 DSC 5451Tradícia sv. Mikuláša, nie je len nejakou vymyslenou rozprávkou, ale má základ v postave biskupa sv. Mikuláša, ktorý bol v 4. storočí biskupom v meste Mir (Malá Ázia). Najznámejší príbeh o sv. Mikulášovi pozná snáď každý. Mikulášovi životopisci zaznamenali jednu noc, počas ktorej nepozorovane podaroval trom chudobným dievčatám peniaze na veno. Od tejto povesti bol odvodený aj ľudový zvyk obdarovania detí v noci tak, aby to nevideli.

V predvečer 6. decembra, kedy oslavuje svoje meno „Mikuláš“, tak obchádza domácnosti sv. Mikuláš, aby obdaroval malých i veľkých malým darčekom, ovocím či sladkosťou. 

Ako však  zaiste všetci vieme, kvôli protipandemickým opatreniam voči ochoreniu COVID – 19 musela obec tento rok zrušiť všetky plánované športové i kultúrne podujatia. Nič to však nemení na tom, že s blížiacim sa sviatkom  sv. Mikuláša  naši najmenší obyvatelia v kútiku duše dúfali, že i tento náročný a ťažký rok na nich sv. Mikuláš nezabudne a niečo im prinesie. 

Vzhľadom na to, že sa nemôžu usporadúvať žiadne hromadné podujatia a deti  nemohli  prísť na námestie za sv. Mikulášom, ako to bolo každoročne zvykom,  tento rok prišiel  výnimočne sv. Mikuláš až k deťom a našu obec navštívil v sobotu 05. decembra 2020 od 16:00 hod.  Na Nižný koniec a Nižný Kelčov sa mikulášsky sprievod i s anjelom na koni, dostavil na koči. Po dopravení sa do svojho cieľa začal sv. Mikuláš „z troch strán obce“ s obdarovaním čakajúcich detí pričom ho mnohé potešili krásnymi veršíkmi, básničkami a pesničkami za čo si vyslúžili sladkú odmenu. Sv. Mikuláš v našej obci tento rok potešil darčekom 402 detí. V snahe nikoho neobísť sa Mikuláš presúval pešo a preto ho niektoré deti museli čakať i dlhšie.

Ani tento rok sa nezabudol zastaviť so svojím sprievodom v Ústredí obce a čarovným dotykom svojej palice rozsvietil „obecný“ vianočný stromček na námestí pred  budovou obecného  úradu.

Za pomoc a organizáciu patrí veľké poďakovanie obci Vysoká nad Kysucou, pani Petre Chlebničanovej a Gazdovstvu Škradné za zabezpečenie konského záprahu a prevozu Mikuláša,  členom OZ Lupežov a všetkým, ktorí sa akokoľvek formou pričinili k organizácii tohto krásneho, výnimočného a v tejto forme i náročného podujatia. Veď čo môže byť krajšie, ako vidieť neskutočnú radosť, šťastie a vďačnosť v rozžiarených detských očkách ...