thumb kytica box1Referentka na úseku knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila 2 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiaci január svoje krásne životné jubileá. Boli nimi:

pani Katarína Cviklová - 92 rokov

pani Anna Masnicová - 85 rokov

 

 

Zároveň starosta obce Mgr. Anton Varecha s referentkou úseku obecnej knižnice a kultúry Monikou Perďochovou spoločne navštívili:

pani Máriu Jankechovú, ktorá oslávila v mesiaci január krásne životné jubileum 80 rokov.

Popriali im veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a každému odovzdali i darčekový balíček.

 

Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, svoje prianie začíname

k narodeninám prajeme to čo je najdrahšie – zdravie,

to čo človek hľadá – šťastie

a to čo človek pri troche porozumenia nájde - lásku.