thumb hody 2021 schodza 20210918 121540Z dôvodu pandémie Covid-19 boli sprísnené opatrenia k organizovaniu hromadných podujatí nielen v roku 2020, ale následne i v roku 2021, preto sa výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou konala až 18. septembra 2021 za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Na schôdzu boli pozvaní všetci členovia DHZ, zástupcovia DHZ Horný Kelčov, delegát ÚzO DPO Čadca a starosta obce Vysoká nad Kysucou.

Schôdzu viedol Ing. Martin Bilík, podľa vopred stanoveného programu. Po správach o činnosti, hospodárení a správe kontrolnej a revíznej komisie prebehla voľba nového výboru DHZ na roky 2022 až 2026. Dobrovoľný hasičský zbor ocenil svojich aktívnych členov za vernosť a za zásluhy. Niektorým taktiež boli odovzdané čestné uznania ÚzO DPO Čadca a DPO SR.

Starosta obce Mgr. Anton Varecha odmenil jedenásť členiek DHZ Vysoká nad Kysucou a jednu členku DHZ Horný Kelčov za aktívnu prácu v boji s Covidom-19, ktorú preukázali pri šití rúšok na začiatku pandémie. Na záver nový výbor zvolil predsedu DHZ, ktorým sa opätovne stal Miroslav Dorman. Výbor taktiež odporučil Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou na schválenie za veliteľa DHZ Vysoká nad Kysucou Jána Lovasza a na funkciu preventivára obce Milana Dormana. Novozvolený predseda poďakoval všetkým za dôveru a poprial veľa síl a chutí do ďalšej práce.

Text: Emília Bilíková