V sekcii Fotogaléria - Súčasná obec - Vyšný Kelčov sme pre Vás umiestnili niekoľko pekných letných fotografií Vyšného Kelčova, ktoré nám zaslal Luboš Ďurčanský.
I napriek prebiehajúcemu „dovolenkovému obdobiu“ zamestnanci obce postupne napĺňajú plán práce stanovený na letné mesiace tohto kalendárneho roka.

Sample ImagePo búrke, ktorá bola 5. júna došlo k lokálnym záplavám i v našej obci, avšak smerom do osady Slončíky prívalová voda natoľko poškodila cestu, že Obecné zastupiteľstvo na svojej riadnej schôdzi dňa 19. 6. 2007 schválilo jej rekonštrukciu.
Opravu cesty a pokladanie asfaltu realizuje firma EKOSTAV – Pavol Šutý z Oščadnice. Cesta vedie náročným terénom až so 16% stúpaním, čo spôsobuje i zvýšenie finančných nákladov a z tohto dôvodu bude položený nový asfaltový „koberec“ na najviac poškodených miestach v dĺžke cca 800 m. Ostatné úseky cesty budú asfaltom vyspravené lokálne.

Sample ImagePo ukončení prác na podkladovej doske a vsakovacej vrstve pre futbalové ihrisko pri ZŠ E. A. Cernana sa začali práce na výstavbe podkladovej dosky pre ihrisko s umelým povrchom v pripravovanej oddychovej zóne v Ústredí pri kostole sv. Matúša. Výstavba tohto ihriska realizuje Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Farským úradom. Do dnešného dňa boli zrealizované práce na navážke vsakovacej vrstvy, výstavbe ochranného múru, uložení obrubníkov a momentálne sa pracuje na konečnej povrchovej úprave.
Na tomto mieste Vám prinášame niekoľko fotografií z práve prebiehajúcich prác .....

Sample ImageVo štvrtok 11. júla sa v zmysle dohodnutých naplánovaných prác na futbalovom ihrisku s umelým povrchom pri ZŠ E. A. Cernana začali práce na pokladní samotného umelého trávnika, ktoré realizuje dodávateľská firma z Topoľčian. Práce, v zmysle plánu, by mali byť ukončené v piatok 13. júla. Tak, ako sme Vás už informovali, výstavba ihriska je financovaná z obecného rozpočtu. (Viac o financovaní ihriska pozri Zápisnicu OZ č. 4/2007).  
V druhej fáze dokončenia výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom dodávateľská firma Maro, zrealizuje namontovanie mantinelov, ochranných sietí a osvetlenia.
Na tomto mieste Vám prinášame i niekoľko fotografií z práve prebiehajúcej pokládky umelého trávnika... 

Sample ImageV sobotu 16. júna 2007 bola nainštalovaná a slávnostne otvorená v Pamätnej izbe E. A. Cernana, prvá poľovnícka výstava pri príležitosti mesiaca poľovníctva, ktorým je práve mesiac jún. Usporiadateľom výstavy je PZ Vysoká nad Kysucou.
Výstava je prístupná denne od 7:30 do 15:15 hod. a potrvá až do konca 25. týždňa.

Sample ImageV marci tohto roku spoločnosť K-TEN Turzovka s.r.o., ktorá sídli v závode ZŤS Vysoká nad Kysucou, oznámila Obci Vysoká nad Kysucou, že z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu samotného záchytu vody, ukončí dodávku pitnej vody pre obecný úrad, Potraviny COOP Jednota, okolité prevádzky a rodinné domy nachádzajúce sa v centre obce. Následne nato starosta obce Ing. Ladislav Kubačák pozval zástupcov všetkých dotknutých nehnuteľností na spoločné prejednanie vzniknutého problému a predovšetkým navrhnutie jeho riešenia. Výsledkom jednania bol návrh výstavby nového prepojenia obecného vodovodu u p. Matejova a existujúcich rozvodov smerujúcich zo závodu ZŤS.
V týchto dňoch zamestnanci obce začali s realizáciou výstavby napojenia na obecný vodovod. Nakoľko jeho trasa smeruje popri budove obecného úradu, jedná sa o náročnú prácu, pretože prepojenie niekoľko krát križuje elektrické káble a diaľkový telefónny kábel a z tohto dôvodu samotným prácam predchádzalo vytýčenie všetkých dotknutých sietí dotknutými správcovskými spoločnosťami. Práce by mali byť ukončené podľa plánu v stredu 13. júna 2007.

Sample ImageV pondelok 11. júna 2007 sa konečne „splnil sen“ a inventár majetku TJ Spartak Vysoká sa rozrástol o kosačkový traktor, ktorý zakúpila na kosenie ihriska Obec Vysoká nad Kysucou. Je to výsledok kvalitnej a plodnej spolupráce nového vedenia TJ SPARTAK Vysoká, predovšetkým jeho predsedu Ing. Jozefa Chvasteka a starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka.

Sample ImageHorúce letné počasie už akosi automaticky priťahuje ľudí k vode. Aby sa náhodní okoloidúci, prípadne v parku oddychujúci ľudia cítili omnoho príjemnejšie, zamestnanci obce zrekonštruovali fontánu, ktorá bola po zimných mrazoch prasknutá. Nádrž fontány bola najskôr stmelená, zlepená a „dostala“ nový príjemný modrý náter. Nový náter v najbližších dňoch dostane i samotná vrchná časť fontány. Nech teda naša „vysocká“ fontána neulahodí len Vášmu sluchu či pocitu ale i oku.
Rekonštrukcia resp. oprava fontány je súčasťou plánovaných vizážnych zmien parku  v ústredí obce, kde budú v krátkej budúcnosti osadené obrubníky popri obecnej ceste, chodník k leteckej mape, vyrovnanie a zatrávnenie depresií a oprava niektorých technických častí.