thumb kelcovske hody2020 002Globálna pandémia ochorenia COVID-19 sa dotkla všetkých oblastí a pozmenila naše životy. Situácii, ktorú nikto z nás pred niekoľkými mesiacmi ani len nepredpokladal, sa však musíme prispôsobiť a to i v súvislosti s plánovanými kultúrnymi podujatiami v našej obci. Týkalo sa to i plánovaných Kelčovských hodov, ktoré sa konali v nedeľu 21. júna 2020.

Z dôvodu avizovaného výpadku príjmu obce z podielových daní Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojej schôdzi dňa 30. 4. 2020 prijalo úsporné opatrenia, ktoré sa týkajú i organizovania kultúrnych podujatí na území obce a z tohto dôvodu bol plánovaný kultúrny program, ktorý mal byť súčasťou tohtoročných Kelčovských hodov presunutý na nasledujúci kalendárny rok.

Tohtoročné Kelčovské hody preto boli v „skromnejšom“ no o to srdečnejšom prevedení. Už tradične Kelčovské hody začali hodovou sv. omšou v kostole Božského srdca Ježišovho. Ten si v tomto kalendárnom roku pripomína jubileum, nakoľko presne pred 90-timi rokmi biskupský úrad v Olomouci schválil stavebné plány a povolil jeho výstavbu.

Po ukončení sv. omše sa o hodovú atmosféru postarali členovia DHZ Horný Klečov. Tí, za dodržania všetkých stanovených hygienických opatrení, pripravili svoj tradičný hasičský guláš, „koleso šťastia“ a nechýbalo ani občerstvenie. Hodovú atmosféru dotvorili i stánky so sladkosťami. Veď nie len „kúpená“ zábava, ale i možnosť stretnúť sa po dlhých dňoch nútenej a nevyhnutnej sociálnej izolácie potešila všetkých, ktorí navštívili tohtoročné Kelčovské hody. Snáď tie budúcoročné budú také, ako majú byť ...

 

Foto: Anton Ďurčanský