Veľmi netradičný a takmer až "akčný" pohľad sa naskytol obyvateľom, ale i návštevníkom našej obce dnes (31.10.2006) ráno, kedy sa ráno o 7:00 hod. nachádzalo v centre obce niekoľko príslušníkov policajného zboru SR.

Zatiaľ neznámy páchateľ alebo páchatelia sa totiž počas noci vlámali do reštaurácie Trojka a následne i do novinového stánku, ktorý sa takto stal obeťou vlámačov už po niekoľký krát. Smutnou však ostáva skutočnosť, že snaha, či už vedenia reštaurácie Trojka alebo majiteľky novinového stánku, precovať pre ľudí, býva "korunovaná" tými, ktorí vôbec nezáleží na verejnom blahu a prospechu.  

Sample Image

Sample Image