Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 27. 5. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.