TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Toto všeobecne - záväzné nariadenie upravuje:

  1. pôsobnosť obce Vysoká nad Kysucou pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80, písm. e), bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  2. pôsobnosť obce Vysoká nad Kysucou pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80, písm. h), bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  3. okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,
  4. podmienky zabezpečenia opatrovateľskej služby,
  5.  výšku a spôsob určenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu610.17 KB26/03/2021, 19:17

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo