Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb Plagát WiFi pre teba.jpgMiesto realizácie projektu: Obec Vysoká nad Kysucou

Výšku poskytnutého NFP: 14 250,00 EUR

Stručný opis projektu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Vysoká nad Kysucou k širokopásmovému internetu s rýchlosťou prenosu až 867 + 450 MBps.

 

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1. Nižný koniec (stĺp verejného osvetlenia)

2. Ihrisko TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (budova vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou)

3. Námestie v ústredí obce (budova vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou)

4. Nová kolónia (rodinný dom v súkromnom vlastníctve)

5. ZŠ s MŠ E. A. Cernana (budova vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou)

6. Široký most (stĺp verejného osvetlenia)

7. Nižný Kelčov (stĺp verejného osvetlenia)

8. U Cudrákov (stĺp verejného osvetlenia)

9. Hasičská zbrojnica Vyšný Kelčov (budova vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou)

10. Centrum miestnej časti Vyšný Kelčov (stĺp verejného osvetlenia)

 

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Prebieha kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom.

 

Harmonogram realizácie projektu:

09/2020 - 08/2021

 

Priebežne aktualizovaná fotogaléria:

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

thumb Plagát WiFi pre teba.jpg

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada