Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborObec Vysoká nad Kysucou v súlade s §81, ods. 7, písm. j zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za kalendárny rok 2021.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada