TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb olejObec Vysoká nad Kysucou vám v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou ponúka možnosť odovzdať použité oleje (jedlé tuky a oleje) z Vašich domácnosti – teda oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze.

Olej musí byť čistý, teda bez zvyškov potravín, šťavy z mäsa a vody. Odporúča sa olej po vychladnutí preliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše s uzáverom. Sklenené obaly nie sú vhodné, pretože sa môžu pri prevoze a manipulácií rozbiť. Olej bude následne odovzdaný na opätovné zhodnotenie.

Tým, že oddelíte použitý rastlinný olej do nádoby, tak:

- Ak ho dávate na konzumáciu vašim zvieratám, ochránite ich pred škodlivinami obsiahnutými v prepálenom oleji (chemické látky spôsobujúce rakovinu).

- Ak ho dávate na vlastné kompostovisko, zvyšujete kontamináciu kompostu, pôdy i povrchovej vody a tým ohrozujete vlastné zdravie. Jeden liter oleja kontaminuje až niekoľko tisíc litrov vody.

- Ak ho vylievate do kanalizácie, zvyšujete riziko zanesenia – upchatia odpadových rúr. Spláchnutie vodou a čistiace prostriedky len povrchovo zmývajú olej v odpadových rúrach.

- Ak ho vylievate do kanalizácie, vytvárate tým potravu pre hlodavcov.

- Ak ho vylievate do kanalizácie, zvyšujete energetickú náročnosť na čistenie odpadových vôd ...

- Ak ho vylievate do žumpy, ktorá sa následne vyváža do čističky odpadových vôd, zvyšujete ich energetickú náročnosť na čistenie odpadových vôd.

 

Použitý rastlinný olej (jedlé tuky a oleje) môžete odovzdať v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, v kancelárii prvého kontaktu (hneď pri hlavnom vchode), v pracovných dňoch od 7:15 hod. do 15:15 hod. Odber oleja je bezplatný a množstvo neobmedzené!

 

olej letak

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo