Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2021 - 2022 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 9/2019-13.2 zo dňa 13. 12. 2019.

Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 9/2019-13.1 zo dňa 13. 12. 2019.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2020, 2021 a 2022461.05 KB24/12/2019, 09:07

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2020400.05 KB24/12/2019, 09:07

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada