TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Vysoká nad Kysucou za školský rok 2010/2011.

Sample Image

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo