Dňa 5. decembra 2016 prišiel do Vysokej nad Kysucou sv. Mikuláš aj so svojim sprievodom. Ak sa niekde ľudia prezliekajú za čertov je to ich vec - do Vysokej nad Kysucou prišli na vyžiadanie čerti orginálni - priamo z pekla ....

Video spracovala pani Terézia Turiaková (Kysucká televízia)

Video spracovala pani Terézia Turiaková (Kysucká televízia)

Kultúrny program pripravený obcou Vysoká nad Kysucou pre našich seniorov pri príležitosti mesiaca Október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Spracovateľom záznamu je spoločnosť TES Media s.r.o.