Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2015 - 2022 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 8/2015 zo dňa 15. 12. 2015.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada