Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborKomunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Vysoká nad Kysucou plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov.

Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb. Komunitné plánovanie obec Vysoká nad Kysucou využilo pre začatie spolupráce a tvorbu trvalejších partnerstiev.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká nad Kysucou na programovacie obdobie 2018 - 2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 26. 06. 2018 Uznesením č. 5/2018-11.1. Jeho autorom je doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.

pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká nad Kysucou na programovacie obdobie 2018 - 202213.58 MB10/09/2020, 11:12

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada