Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Láska, ktorá zvíťazila,
tá nám kvitla ako kvet,
žila v nás ako vzácna sila,
tú nám môžu závidieť.
Krásneho životného jubilea ZLATEJ SVADBY sa dňa 18. 6. 2010 dožili manželia Jozefa a Štefan Mĺkvikovci z Vyšného Kelčova a dňa 2. 7. 2010 manželia Veronika a Ladislav Papajovci zo Škradného.
Prajeme im, aby v dobrom zdraví, v šťastnom rodinnom prostredí, úcte prežili ešte veľa spoločných rokov prežiarených láskou ich najbližších.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo