Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

svadobne obrucky jediČo nás vlastne spolu spája, je to zem a krídla, let,
je to láska a my dvaja a ten náš spoločný svet.

8. február 2023 bol pre manželov Ladislava a Annu Jedinákovcov z Vyšného konca výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“.

Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná láska a porozumenie.
Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život. Prajeme im, aby ich stále obklopovala láska, šťastie, porozumenie a pevné zdravie na spoločnej ceste a čarovnú jeseň svojho života, aby prežili v pohode a radostnom kruh svojich najbližších.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada