Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

letna kyticaStarosta obce Mgr. Anton Varecha spolu s referentkou na úseku knižnice a kultúry Monikou Perďochovou navštívili pani Emíliu Skybíkovú, ktorá v mesiaci máj oslávila svoje krásne životné jubileum 93 rokov.

Zároveň referentka na úseku knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila 6 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch máj, jún a júl svoje životné jubileá. Boli nimi:
pani Pavla Bobčíková – 80 rokov
pani Emília Kubincová – 80 rokov
pán Ladislav Papaj – 80 rokov
pani Antónia Kubošná – 90 rokov
pani Helena Lučanová – 92 rokov
pani Amália Ligáčová – 90 rokov

Všetkým jubilantom sme popriali veľa zdravia, šťastia, Božieho Požehnania a ešte rad rokov v kruhu svojich najbližších. Každému sme zároveň odovzdali i darčekový balíček.

 

Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, svoje prianie začíname
k narodeninám prajeme to čo je najdrahšie – zdravie,
to čo človek hľadá – šťastie
a to čo človek pri troche porozumenia nájde - lásku.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada