Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

zadusna omsa cipar 0128. novembra 2021 zasiahla Slovenskú kultúrnu obec smutná správa o úmrtí akademického maliara Miroslava Cipára - rodáka z Vysokej nad Kysucou – Semeteša.

 V dôsledku vtedy platných protipandemických opatrení sa smútočná rozlúčka konala v kruhu blízkej rodiny. Z tohto dôvodu sa zádušná svätá omša za akademického maliara Miroslava Cipára konala 5. júla 2022 o 15:00 hod. v Dóme sv. Martina v Bratislave. Svätú omšu celebroval ThDr. Ivan Šulík, PhD. a okrem blízkej či vzdialenej rodiny sa jej zúčastnili majstrovi známi, priaznivci i široká verejnosť.

Na spoločnom stretnutí priateľov a známych na pamiatku Miroslava Cipára, ktoré sa konalo po skončení svätej omše v ikonickej kaviarni FACH, sa pozvaným hosťom prihovorili jeho priatelia Ľubomír Feldek či František Mikloško a ako hudobný hosť vystúpil jazz a blues guru Peter Lipa, s ktorým sa vzájomne umelecky obdivovali.

V priebehu celého popoludnia odznievali o Miroslavovi Cipárovi, z úst jeho priateľov a známych, slová chvály a úcty a jediný kto v príjemnej spoločnosti chýbal bol práve Miroslav Cipár. Ten už oddychuje v tichu Ondrejského cintorína v Bratislave. Životný a umelecký odkaz výnimočného človeka akým bol Miroslav Cipár však vďaka jeho celoživotnému dielu, rodine, priateľom a známym tak ostáva i naďalej živým a snáď najkrajšie to vyjadril svojimi slovami Ľubomír Feldek, ktorý povedal: „Pyšní ľudia sa po smrti zmenšujú a skromní, akým bol i Miroslav Cipár, sa zväčšujú.“

Obec Vysoká nad Kysucou je v intenzívnom kontakte s majstrovou najbližšou rodinou a spoločne pripravujú vhodný spôsob, ako si čo najlepšie uctiť pamiatku svojho bezpochyby slávneho rodáka i priamo v jeho rodisku.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo