TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb obrucky bitalaTok rokov zlatý je, keď láska je v ňom, hoc roky mladé nevrátia sa spiatky

ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.

15. jún 2022 bol pre manželov Rudolfa a Oľgu Bittalovcov z Novej kolónie výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život. Prajeme im, aby ich stále obklopovala láska, šťastie, porozumenie a pevné zdravie na spoločnej ceste a čarovnú jeseň svojho života, aby prežili v pohode a radostnom kruhu svojich najbližších.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo