Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

zlate obrucky kamLáska, ktorá zvíťazila, tá nám kvitla ako kvet,
žila v nás ako vzácna sila, tú nám môžu závidieť.

ZLATÁ SVADBA, ktorú dňa 20. 01. 2022 oslávili manželia Ladislav a Ľudmila Kamenárovci z Nižného Kelčova je symbolom dlhého spolunažívania dvoch životných partnerov, je skvostnou spomienkou na deň uzavretia manželstva.

Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život. Prajeme im, aby ich stále obklopovala láska, šťastie, porozumenie a pevné zdravie na spoločnej ceste a čarovnú jeseň svojho života, aby prežili v pohode a radostnom kruhu svojich najbližších.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo