Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb obrucky tichyLen s láskou v ďalších rokov vedno pôjdeme cestou ciest, na tej ceste platí jedno, že nás naša láska bude viesť. 16. september 2021 bol pre manželov Máriu a Viliama Tichých z Ústredia výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“.

Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život. Prajeme im, aby ich stále obklopovala láska, šťastie, porozumenie a pevné zdravie na spoločnej ceste a čarovnú jeseň svojho života, aby prežili v pohode a radostnom kruhu svojich najbližších.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo