Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb obrucky odnogaLen s láskou v ďalších rokov vedno pôjdeme cestou ciest, na tej ceste platí jedno, že nás naša láska bude viesť. Zlatá svadba – vzácna spomienka na 14. august 1971, keď na spoločnú cestu vykročili manželia Ľudmila a Jozef Odnogovci z Novej kolónie.

Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 50 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety.

Jubilujúcim manželom k tomuto vzácnemu výročiu poprial starosta obce Mgr. Anton Varecha a pracovníčka na úseku knižnice a kultúry Monika Perďochová, aby ich ďalšie spoločné roky boli iba slnečné, plné zdravia, lásky, porozumenia a vzájomnej úcty. Každý spoločne prežitý deň nech je pre nich radostný, naplnený pozornosťou detí a vnúčat a jeseň ich života nech je len šťastím a láskou posiata.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo