Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb kytica tulipanStarosta obce Mgr. Anton Varecha s referentkou úseku kultúry a obecnej knižnice Nikolou Zajacovou spoločne navštívili tri domácnosti spoluobčanov a jedného bývalého spoluobčana v Zariadení pre seniorov v Makove, aby im zablahoželali pri ich oslave krásneho životného jubilea.

pani Fujaková Mária - 80 rokov

pani Pavlíková Karolína - 93 rokov

pán Kubinec Ján - 92 rokov

pán Janošec Ján - 85 rokov

Popriali im veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a každému jubilantovi odovzdali i malý darček.

Nech Vám slnko šťastia svieti,

nech Vám láska srdce hreje,

nech Vám nikdy smutno nie je

a nech Vám nebesá doprajú pevné zdravie.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada