Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Ako víchor sa čas a roky prehnali  a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest,
šťastia i úskalí života.
Krásneho životného jubilea ZLATEJ SVADBY sa dňa 03. 08. 2013 dožili manželia Štefan a Anna
Ligáčovci  z Vyšného konca a zároveň v tento deň oslávili ZLATÚ SVADBU aj manželia Ján
a Pavlína  Bobčíkovci zo Semeteša.

Ako víchor sa čas a roky prehnali
a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest, 
šťastia i úskalí života.


Krásneho životného jubilea ZLATEJ SVADBY sa dňa 03. 08. 2013 dožili manželia Štefan a Anna Ligáčovci z Vyšného konca a zároveň v tento deň oslávili ZLATÚ SVADBU aj manželia Ján a Pavlína  Bobčíkovci zo Semeteša.

Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Prešli dlhú spoločnú cestu, na ktorej prežili dobré, i tie menej príjemné chvíle, ale celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

Jubilujúcim manželom prajeme do ďalšieho života ešte dlhé roky šťastného spolužitia naplneného láskou, zdravím, šťastím a spokojnosťou. 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada