Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_bobcikovci_d Tok rokov zlatý je, keď láska je v ňom,
hoc roky mladé nevrátia sa spiatky
ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.

V septembri  uplynulo 60 rokov, keď si slovko „ÁNO“ povedali  manželia Jozef a Štefánia

Bobčíkovci zo Semeteša.

 


Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred šesťdesiatimi rokmi  i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život. Prajeme im, aby ich stále obklopovala láska, šťastie, porozumenie a pevné zdravie na  spoločnej ceste  a čarovnú jeseň svojho života, aby prežili v pohode a radostnom kruh svojich najbližších.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada