Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_domovy2010_0001Pribúdajúci sneh, ktorý pokryl celý náš kraj a žiarivé ozdoby nám všetkým pripomínajú, že sa blíži čas Vianoc. Tento nádherný sviatok v každom z nás prebúdza pocity spolupatričnosti, lásky, pokoja a predovšetkým i spomienok keď sa stretáva celá rodina. Spomienky sú o to intenzívnejšie u tých, ktorí spomínajú už mimo svoju rodnú obec ako je tomu u našich obyvateľov žijúcich v zariadeniach pre seniorov.Obec Vysoká nad Kysucou preto každoročne, v čase blížiacich sa Vianoc, navštevuje svojich občanov, ktorí svoju „jeseň“ života prežívajú v domovoch dôchodcov. V dňoch 10. a 13. decembra 2010 každého z nich navštívili pracovníci obecného úradu a spoločne s vianočným vinšom im odovzdali i malý darček a to v DDaDSS Čadca Horelica - 4, DDaDSS Čadca Žarec - 10, DDaDSS Vysoká nad Kysucou - 20, Zariadenie pre seniorov Makov - 8.
(Na fotografii sociálny pracovník obce pani Margita Kubačáková odovzdáva vianočný darček pánovi Jánovi Krupovi, ktorý býva v DDaDSS Čadca Horelica.)

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada