TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample Image390.  rokov od prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou - výročie, ktoré sa naplní v priebehu tohto roka. V pláne kultúrnych, spoločenských a športových aktivít obce poriadaných k tomuto výročiu samozrejme figuruje aj najpopulárnejší šport – futbal.
V sobotu 22. augusta tohto roku to bol konkrétne mini futbal. Občianske združenie Voľný čas  a Obec Vysoká nad Kysucou usporiadali historicky 1. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale, ktorý je výnimočný tým, že sa ho zúčastnili obce s názvom Vysoká z troch susediacich štátov – Slovenska, Česka a Poľska.

Už od včasného rána sa pri Základnej škole E.A.Cernana v ústredí schádzali pozvaní účastníci: z Wysokej v opoľskom vojvodstve v Poľsku, Vysokej z okresu Bruntál a Vysokej – miestnej časti městyse (mestečka) Hustopeče nad Bečvou  z Českej republiky  a tiež slovenskí zástupcovia z Vysokej nad Uhom z okresu Michalovce - ktorí ako najvzdialenejší účastníci pricestovali už vo večerných hodinách v piatok a „domáci“ Vysočania. Nedostavili sa zástupcovia obce Vysoká pri Morave, ktorí prisľúbenú účasť odvolali „na poslednú chvíľu“ vo štvrtok ráno.
Pri slávnostnom otváraní turnaja svoje obce stručne predstavili osobne ich starostovia.
Vzhľadom na počet zúčastnených „Vysok“ sa potom, po vzájomnej dohode, odohral turnaj systémom každý s každým. Pochopenie turnaja ako družobnej a tiež spoločenskej záležitosti sa prejavilo v korektnom športovom výkone počas celého turnaja a tak rozhodcovia páni Miroslav Petrák a Andrej Šamaj si ani moc „nezakartovali“. K dobrej atmosfére určite prispelo aj počasie, ktoré s krstom turnaja prišlo až v posledných minútach záverečného zápasu.

A ako to všetko dopadlo:
1. miesto: Vysoká nad Uhom (SK)
2. miesto: Vysoká nad Kysucou (SK)
3. miesto: Vysoká – Bruntál (CZ)
4. miesto: Vysoká – Hustopeče (CZ)
5. miesto: Wysoká (PL)

Najlepší brankár: Jozef Bavlšík (Vysoká nad Kysucou)
Najlepší strelec: Marián Dzurjo (Vysoká nad Uhom)
Najlepší hráč: Michal Dzurjo (Vysoká nad Uhom)

Po záverečnom odovzdávaní pohárov a športových trofejí, ktoré najúspešnejším družstvám a jednotlivcom odovzdal starosta „domácej“ Vysokej Ing. Ladislav Kubačák,  prišiel čas na vzájomné, priateľské a neformálne debaty nových športových priateľov.
A že nemôže byť všetko len OK?  - počudovanie takmer všetkých zástupcov mimo „kysuckých“ účastníkov si vyslúžila divácka účasť na tomto turnaji. Žiaľ tento ich názor potvrdila aj skutočnosť, že  diváci z moravskej Vysokej od Hustopečí nad Bečvou mali  „na tribúnach“ takmer paritné zastúpenie s domácimi.
Poďakovanie za spoluprácu pri poriadaní tohto turnaja, ktorý dopadol podľa vyjadrení hostí na výbornú,  patrí tiež ZŠ E.A.Cernana – za poskytnutie priestorov v budove školy, agilným členom DHZ z Nižného Kelčova, ktorí zabezpečovali občerstvenie, pánom Jánovi Kováčikovi a Pavlovi Bančákovi,  za navarenie „aspoň“  trojhviezdičkového srnčieho gulášu  a tiež každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o veľmi dobrú úroveň tohto podujatia.
Myšlienka takéhoto medzinárodného turnaja, ktorú sa nám podarilo zrealizovať po dlhšom čase a hlavne vďaka 390. výročiu,  oslovila aj starostov všetkých zúčastnených obcí a výsledkom vzájomného dohovoru, ktorý stihli ešte počas turnaja, je poriadať takúto akciu každoročne vždy v inej obci.
Na budúci rok sa teda stretneme na 2. ročníku medzinárodného turnaja obcí s názvom Vysoká vo Vysokej – miestnej časti městyse  Hustopeče nad Bečvou, kde by sa podľa predstáv zástupcu obce malo „vysokých“ obcí  stretnúť ešte viac.
 
Anton Opial

Na tomto mieste Vám prinášame niekoľko fotografií z tohto jedinečného podujatia ...

Rozlosovanie 
 Sample Image
 
 Slávnostný nástup a predstavenie obcí
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 
 Trofeje, o ktoré sa celý deň bojovalo ...
 Sample Image
 
 Mužstvá:
 VYSOKÁ - HUSTOPEČE (CZ)
 Sample Image
 
 VYSOKÁ - BRUNTÁL (CZ)
 Sample Image
 
 WYSOKÁ (PL)
 Sample Image
 
 VYSOKÁ NAD UHOM (SK)
 Sample Image
 
 VYSOKÁ NAD KYSUCOU (SK)
 Sample Image
 
 Futbalové "boje" ...
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 
 Slávnostné vyhodnotenie
 Sample Image
 Sample Image
 
 5. miesto - WYSOKÁ (PL)
 Sample Image
 
 4. miesto - VYSOKÁ - HUSTOPEČE (CZ)
 Sample Image
 
 3. miesto - VYSOKÁ - BRUNTÁL (CZ)
 Sample Image
 
 2. miesto - VYSOKÁ NAD KYSUCOU (SK)
 Sample Image
 
 1. miesto - VYSOKÁ NAD UHOM (SK)
 Sample Image
 
 Najlepší brankár turnaja - Jozef Bavlšík (Vysoká nad Kysucou)
 Sample Image
 
 Najlepší strelec turnaja - Marián Dzurjo (Vysoká nad Uhom)
 Sample Image
 
 Najlepší hráč turnaja - Michal Dzurjo (Vysoká nad Uhom)
 Sample Image
 
 1. ročník je už minulosťou. Dovidenia o rok ...
Sample Image 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo