TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb Pochod slneünou sstavou 168Astronómiu v podobe tej amatérskej, pozorovacej, ktorou si môžeme krátiť, alebo lepšie povedané účelne využívať voľný čas, môžeme bez obáv nazvať najstaršou vedou ľudstva. Pretože nočná obloha plná svietiacich bodov bola určite miestom, kde sa v počiatkoch ľudského bytia, len s údivom upierali zraky prvých obyvateľov našej Zeme.

Aj dnes, keď sa astronómia, s ohľadom na rozsiahlosť problematiky ktorú skúma, delí ma mnoho samostatných oblastí je zaujímavým koníčkom amatérske pozorovanie oblohy. Veď pre laika je zaujímavé určovanie jednotlivých súhvezdí a orientácia medzi nimi, poznávanie a sledovanie meniacej sa polohy planét, prípadne ich konjunkcií, náhodne či zámerné pozorovanie meteorov, alebo iných astronomických úkazov, ktoré môžeme sledovať aj voľným okom.

So zámerom prispieť trochu k rozšíreniu základných vedomostí o našom najbližšom vesmírnom okolí o „Slnečnej sústave“ usporiadali občianske združenie Voľný čas a Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline ešte 11. septembra 2016 nedeľné popoludnie pod názvom Pochod Slnečnou sústavou so zaujímavými sprievodnými akciami – pozorovanie Slnka dvoma špeciálnymi  ďalekohľadmi, predstavenie  Slnečnej sústavy z viacerých pohľadov na banneroch s odborným výkladom a prednáškou „Desať okamihov, ktoré ohrozili Zem“ o ktoré sa postarali zamestnanci hvezdární v Žiline a Kysuckom Novom Meste. Akcii veľmi prialo počasie a svojim dielom k atraktívnosti pozorovania prispelo aj samotné Slnko, ktoré počas svojej zvýšenej aktivity umožnilo vidieť krásnu protuberanciu obrovských rozmerov a pomerne veľké množstvo slnečných škvŕn.

V druhej časti popoludnia bol zorganizovaný Pochod Slnečnou sústavou. Prechádzka okolím centra obce počas ktorej si na šiestich kilometroch účastníci mohli porovnať pomerné veľkosti Slnka a jednotlivých planét a zároveň  ich vzájomné vzdialenosti.

Vydarené náučno-propagačné podujatie, náročné nielen na prípravu, ale aj materiálne zabezpečenie, zamerané na všetky vekové kategórie a hlavne ojedinelé, ak nie vôbec prvý krát zorganizované v kysuckom regióne, „malo“ len jednu chybu – malý záujem tých, pre ktorých bolo pripravené.. Zúčastnila sa ho len necelá tridsiatka záujemcov.

 

Text a foto: Anton Opial

 

Fotografie od RNDr. Pekárovej

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo