Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb VS 2018 003Je zvykom výročné či zhodnocujúce členské schôdze spoločenských organizácií usporadúvať na prelome kalendárnych rokov. Klub turistiky Vysoká nad Kysucou takto učinil už v sobotu 17.11.2018.

Termín takéhoto hodnotenia však v podstate nie je dôležitý. Dôležité je to aby bolo čo hodnotiť a Klub turistiky Vysoká nad Kysucou spokojne môže povedať, že hodnotiť bolo čo.

Samotný deň zhodnocujúcej, alebo výročnej členskej, schôdze mal trochu netradičný priebeh. Z autobusového spoja Turzovka-Vyšný Kelčov, Rieka vystúpilo ráno 22 členov Klubu turistiky, ktorí sa vydali na turistiku vysockým chotárom po trase Vyšný Kelčov, Rieka – Príslop – Zlámaná – Slončíkovci – sv. Anna – Červená hlina – Vysoká nad Kysucou, ústredie.

Ranný vzduch, vychladený nočným mrazom, sa postupne, hlavne na slniečku, stával celkom príjemným a teplote vzduchu zodpovedala aj celkom slušná dohľadnosť. Po prejdení 2,5 kilometra sme prišli do osady Zlámaná, kde na účastníkov čakalo nečakané občerstvenie. Aj keď sme sa neponáhľali predsa len bolo po hodnej chvíli nutné pokračovať ďalej. Po krátkom stúpaní sme sa dostali do sedla, ktorému miestni hovoria Letník (Na Letníku) bokom ktorého je miesto s ďalekým výhľadom. Aj napriek dosť silnému oparu sme si z neho vychutnali výhľady na dominantu Malej Fatry Veľký Rozsutec, čo je samozrejmosťou snáď z každého odlesneného kysuckého vŕšku, no prekvapením boli, aj napriek oparu dobre viditeľné, Západné Tatry.

Rozvodnicou povodia riečky Korňanky a Kelčovského potoka sme pokračovali ponad osadu Slončíkovci smerom k hore Kýčera 791m, na južnom úbočí ktorej sa nachádza známe pútnické miesto - kamenná kaplnka svätej Anny postavená v roku 1911. Kúsok pred ňou sa však konala prestávka na slnkom zaliatej „kôrovcovej holine“, ktorú sme využili na „opekaný“ obed.

Po krátkej zastávke pri kaplnke sme už bez prestávok pokračovali lesnými cestami najskôr na Dolinu a Červenú hlinu a potom do centra obce.

Vo Vinárni Hela už bolo všetko pripravené na spoločný obed a čakali tu aj členovia, ktorí sa nemohli zúčastniť prvej časti „schôdze“. Po obede prišlo na rad zhodnotenie tohtoročnej činnosti.

Na hodnotenie toho bolo naozaj dosť.

Klub turistiky mal v roku 2018 42 platiacich členov. 26 z nich sa počas roka zúčastnilo na 5-tich až 57-mich akciách, 12 na 1 – 3 akciách a štyria členovia (aj keď ináč aktívni turisti) sa nezúčastnili ani jednej akcie organizovanej Klubom turistiky. Spolu prešli viac ako 5.970 km. Najaktívnejších 5 členov strávilo na turistike(po zohľadnení viacdňových akcií) od 46 do 67 dní a jednotlivo prešli od 512 do 710 km s celkovým prevýšením 14 – 23 km. K absolvovanému počtu dní treba zdôrazniť, že sa jedná o seniorov, ktorí majú započítaných 26-31 seniorských potuliek – konaných v pracovných dňoch.

Okrem registrovaných sa ďalších 12 vysockých turistov zúčastnilo počas roku na 3 – 15-tich akciách a ešte ďalších 50 na 1-2 akciách. Po celkovej rekapitulácii vyšlo, že vysočania absolvovali v priebehu roka (do 17.11.2018) na akciách Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou 959 turistických dní a účastníci z ďalších klubov turistiky 2.170 dní čo je vcelku 3.129 dní (alebo účastníkov).

Z významnejších usporiadaných akcií spomeniem 19. ročník medzinárodného pochodu Krajom Drotárie, 14. ročník Vysockej deviatky - turistického pivárskeho pochodu, akciu pri príležitosti Svetového dňa vody usporiadanú v spolupráci so Sevak-om Žilina. Autobusové výlety: Krnovské rozhľadne, Ku prameňom Wisly, Silická planina, Transylvánia, Pobaltie a Fínsko, 8 dňové putovanie v Českom raji, Hont, Moravský kras , Schneeberg... Členovia, ktorí prešli počas roka aspoň 100 km dostali symbolickú odmenu – hrnček s logom Klubu turistiky a rokom 2018.

Pred večerou nasledovala prezentácia fotografií zo 42-dvoch vybraných tohtoročných akcií a potom už len debaty, spomienky a trochu aj plány.

P.S.: Klub turistiky Vysoká nad Kysucou má pre tento rok v pláne už len Polienkovú vatru - turistickú rozlúčku so starým rokom, ktorá sa bude konať v sobotu 29. decembra 2018 na Ragvanove. Pozvánka pre všetkých: pribaľte si v tento deň do batohu okrem niečoho na opekanie a oslavovanie aj 2-3 polienka a príďte sa rozhýbať a zbaviť nahromadených kalórií po Vianočných sviatkoch, ku ktorým vám už teraz želajú pokoj, radosť, sviatočnú pohodu, hodne darčekov a Božej milosti vysockí turisti.

 

Text a foto: Anton Opial

 

 

 

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo