Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb Domanißsk kotlina 032Pri príprave ďalšej turistickej potulky ma v mapách upútali biele plochy sústredené na hranici horských celkov Strážovské vrchy a Súľovské vrchy rozkladajúce sa v údolí riečky Domanižanky a jej ľavostranného prítoku Paľkovského potoka . V turistickej mape zisťujem, že celá oblasť, až na zelenú turistickú značku z Domaniže odbočujúcu v Briestennom vpravo do hlbokých lesov Strážovských vrchov smerom k najvyššiemu vrcholu Strážovu, je bez turistických značiek.

Po podrobnejšom preštudovaní máp, porovnávaní turistických a satelitným máp a premeraní tohto územia je mi to jasné. Jednu z najbližších turistických potuliek musím nasmerovať sem. Ďalším študovaním geomorfologického členia zisťujem, že sa budeme pohybovať v Domanižskej kotline – podcelku rozložitej Žilinskej kotliny a po potulkách vo Varínskom podolí, Žilinskej pahorkatine a Rajeckej kotline si jej návštevou skompletujeme všetky časti Žilinskej kotliny.

Pri príprave som mal pokušenie ponechať vytipovanú trasu „ako nenavštevovanú“ na ďalší výlet do neznáma, no napokon „sa prehováram“, že do roka zase niečo vhodné objavím.

A tak sa v stredu 14.11.2018 ráno stretáva vo vestibule železničnej stanice Žilina 17 turistov - seniorov, ktorí sa rozhodli spoznať túto malú časť Slovenska. V Považskej Bystrici kolegyňa Ivka z Brunoviec počet účastníkov ešte zvyšuje na 18.

Po 40-tich minútach jazdy autobusom vystupujeme na zastávke SAD Pružina, obchodný dom, ku ktorému ale musíme prejsť ešte niekoľko metrov. Na „povinnú“ rannú kávičku a poniektorí aj na raňajky využívame otvorený, tuším že, Penzión pod Strážovom. Pred pol desiatou sa vydávame konečne za svojim cieľom. Prechádzame potok Pružinka a smerujeme k miestnemu kostolu sv. Žofie pred ktorým sú dva pamätníky – pripomínajúce prvú aj druhú svetovú vojnu. Popri kostole a potom okolo cintorína vychádzame z intravilánu obce.

Podobne ako celá Žilinská kotlina aj Domanižská sa vyznačuje veľkým podielom poľnohospodárskej pôdy okolo sústredených sídiel a tieto lúčnaté terény začínajú hneď za oplotením cintorína. Stúpanie po rozložitých chrbtoch je mierné a dnešnej potulke dáva nádych „pohodlnej parkovej prechádzky“. K pohode prispieva polojasné počasie s, na túto dobu, miernym a teplým vetrom. Na pokosených a vypasených lúkach potešia oko aj dušu skromné „relikty“ končiacej jesene v podobe ojedinelých kvietkov žiariacich v pomaly miznúcej zeleni lúk a pastvín.

Sledujúc krútiacu sa chrbátnicu rozvodia Domanižanky a Paľkovského potoka prechádzame katastrami obcí so skoro, alebo celkom neznámymi názvami. Po opustení chotára Pružiny je severným smerom, v pomerne hlbokom údolí potoka Zákopčianka, ukrytá skromná zástavba dedinky Ďurďové. O niečo neskôr nás na opačnej strane, už v povodí Domanižanky, najskôr upúta stavba kostola sv. Petra a Pavla, postaveného v roku 2004 na návrší nad obcou a potom za dedinou z mora zvlnených zalesnených kopcov výrazne vyčnievajúci bralnatý Kľak – cieľ našej minulo týždňovej potulky.

Susednou, po toku potoka, je obec Sádočné, ktorá sa nám ukáže po ďalšom kilometri chôdze hranicou jej katastra. V miernom sedielku nad dedinou sa snažíme identifikovať kopce v Súľovských vrchoch, ale nech robíme čo robíme spoločná debata nás chytrejšími nerobí. Darmo, sme tu v úplne neznámych končinách po prvý krát.

Po malom pomýlení schádzame priamo do Domanižskej Lehoty dedinky spomínanej už v roku 1471, ktorá bola začiatkom 20. storočia, presne v roku 1906, pričlenená k Domaniži.

Do centra Domaniže, o ktorej je prvá písomná zmienka z roku 1268, ktorou prechádzali Jantárová aj Dukátová cesta, v ktorej v minulosti pracovali dve píly a štyri mlyny a stála tu aj fabrika na výrobu tehál a keramických obkladačiek, potom pokračujeme 2,5 km po štátnej ceste. Sklamaní ponukou jedál v miestnej reštaurácii nastupujeme do prvého autobusu a v predstihu voči pôvodnému plánu absolvujeme „expresnú“ cestu domov.

 

Text a foto: Anton Opial

 

 

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo