Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb Vžlet do Neznma 049Klub turistiky Vysoká nad Kysucou pripravil pre turistov z nášho regiónu na záver tohtoročnej letnej turistickej sezóny turistickú akciu Výlet do neznáma formou autobusového výletu. Počas predchádzajúcich troch ročníkov si táto akcia získala značný počet priaznivcov o čom svedčí aj to, že tohtoročného výletu do neznáma sa v sobotu 3. novembra 2018 zúčastnilo 96 turistov. Ako v predchádzajúcich ročníkoch aj teraz sa priebeh trasy dozvedeli až tesne pred príchodom na jej začiatok.

Trasy sú plánované po miestach, ktoré podľa odhadu doposiaľ naši turisti nenavštívili. Aj výber tohtoročnej trasy splnil „túto podmienku“. Autobusy s účastníkmi smerovali v zahmlenom ráne do rozložitej doliny riečky Hruštínky dookola lemovanej hrebeňmi Oravskej Magury. Pripravené boli dve dĺžkou rozdielne trasy v rovnakej lokalite. Dlhšia viedla z centra obce Hruštín neznačenými cestami na bočný hrebeň Oravskej Magury, ktorý vybieha z Príslopca 1258 m na severovýchod, na ktorom sa v mieste nazvanom Kaňova jama napojila na zelenú turistickú značku a pokračovala cez Galánky 940 m a Zadnú Macurku 852 m na lúky na rozhraní chotárov Vaňovky (miestna časť Hruštína) a Krušetnice kde stojí od roku 2009 pekná murovaná kaplnka svätej Anny postavená farníkmi z Vaňovky. Na toto miesto ústila aj kratšia trasa, ktorá začínala v centre Vaňovky a tiež neznačenými cestami, v závere sledujúc krížovú cestu, skončila pri kaplnke sv. Anny. Z hrebeňa sa núkajú pekné výhľady na Oravskú Maguru aj severnejšie sa rozkladajúce Oravské Beskydy s dominantnou Babiou horou 1725 m. Času máme dosť a tak využívame prístrešok s lavicami na dlhší oddych. Ďalší úsek oboch trás je už spoločný aj keď ho absolvujeme v oddelených skupinách. Po lúčnatom hrebeni vedie trasa popri ďalšej (Vasiľovskej) kaplnke postavenej takisto na lúčnatom hrebeni s peknými výhľadmi. Aj ďalší úsek trasy pokračuje najskôr lúčnatým hrebeňom zatáčajúcim sa veľkým oblúkom na východ. Opúšťame ho v mieste so zaujímavým toponymom „Dolina Grapa“ odkiaľ schádzame po poľnohospodárskych pozemkoch do obce Vasiľov ležiacej v širokom nezalesnenom údolí riečky Hruštínky. Takmer hodinu a pol potom doslova „praská vo švíkoch“ miestna krčmička.

Z Vasiľova sa premiestňujeme do Námestova, kde v priestornej reštaurácii U Gazdu nachádzame útočisko na najbližšie tri hodiny počas ktorých zvládame najskôr obed – jelení guláš. Po ktorom nasledovalo losovanie tomboly zo 484 odovzdaných zlosovacích kupónov, ktoré turisti získavali počas tohto roku za účasť na autobusových výletoch organizovaných Klubom turistiky Vysoká nad Kysucou. V tombole bolo vyžrebovaných 38 cien, ktorých hodnota sa vďaka sponzorom vyšplhala na takmer 900 eur. Záver patril tretej časti program – vystúpenie heligónkárov , ktoré podnecovalo prítomných nielen k spevu, ale aj tancu.

Na záver tejto vydarenej kombinovanej záverečnej rozlúčky s letnou turistickou sezónou nás potom ešte čakala spiatočná cesta domov, ktorú sme tiež zvládli v pohode.

 

Text a foto: Anton Opial

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo