Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb Javorncka brzda 024Šieste tohtoročné „seniorské“ potulky po Slovensku môžu mať  aj prívlastok pracovné. Touto časťou Javorníkov povedú totiž trasy 17. ročníka medzinárodného turistického pochodu Krajom Drotárie a „potulky“ poslúžili na oboznámenie sa sprievodcov s trasami.

Vo štvrtok 21. 04. 2016 je, po vyjasnení a vpáde severského vzduchu, mrazivé ráno s teplotou -3°C a na bielo vymaľovanou krajinou počas celej našej cesty do Považskej Bystrice,  odkiaľ  po takmer pol hodine čakania pokračujeme autobusom do Dolnej Maríkovej.

Asi o 09:30 sa štrnásť členný kolektív poberá spred nákupného strediska miestnou časťou Besné a cez osadu Pupkovci do sedla pod Chrcholíncom. Výhľady, ktoré sa z neho ponúkajú, učarovali každému z nás. Po krátkom oddychu pokračujeme do obce Papradno. Z lúk ktorými prechádzame sú stále výhľady do časti Javorníckej brázdy, ktorou ešte budeme pokračovať. Horizont v dosť silnom opare uzatvára hrebeň Malej Fatry, ostré siluety vrchov Kysuckých bradiel a vľavo v popredí kopce Nízkych Javorníkov.

Po zdržaní ,nutnom na občerstvenie, pokračujeme z Papradna opäť nádhernými lúčnatými terénmi do sedla s kaplnkou postavenou v r. 1956, medzi kótami Dúbravka 593 m a Stračinec 544 m, odkiaľ zákonite nasleduje zostup s rovnako skvelými výhľadmi do obce Štiavnik.

Časová tieseň nás núti skončiť túto rekognoskáciu v Štiavniku. Do odchodu autobusu do Bytče si ešte upresňujeme priebeh cesty smerom na Setechov a po „rýchlom“ občerstvení už cestujeme autobusom najskôr do Bytče a potom do Makova k vlaku.

Ak počasie v sobotu 14.5.2016 bude aspoň z polovice také priaznivé, ako bolo počas dnešnej rekognoskácie, majú sa účastníci 17. ročníka turistického pochodu Krajom Drotárie naozaj na čo tešiť.

 

Text a foto: Anton Opial

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo