Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Dejiny hasičského zboru v obci Vysoká nad Kysucou dávno presahujú vek ľudského života, veď v tomto období si „vysockí“ hasiči pripomenuli 125. výročie založenia hasičského zboru.
Samozrejme, kronika za tento čas zapísala veľa rôznych udalostí, zaujímavostí, veselých i smutných príhod. Veselé príbehy sa tradujú dlho, ale ešte dlhšie prežíva spomienka na ľudí, ktorí pomocou blížnemu naplnili celý svoj život.

Dňa 27. 5. 2006 sa konala v priestoroch Hasičskej zbrojnice vo Vysokej nad Kysucou – Nižný Kelčov slávnostná členská schôdza konaná práve pri príležitosti 125. výročia založenia DHz. Okrem samotných členov a sympatizantov hasičského zboru na schôdzi prijal účasť i prezident DHZ SR Judr. Jozef Minárik, ktorý odovzdal služobne starším členom DHZ Ďakovné listy prezídia DHZ SR. Najslávnostnejší okamih pre všetkých zúčastnených nastal však vo chvíli, keď prezident DHZ Judr. Jozef Minárik odovzdal do rúk starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka a predsedu DHZ Milana Dormana st. najvyššie vyznamenanie udeľované dobrovoľnému hasičskému zboru a to Čestnú zástavu DHZ SR.
Slávnostnú atmosféru umocnilo taktiež i vyznamenanie niektorých členov, ktorí prevzali ako ďakovné listy, tak i stužky vernosti a taktiež i medaile za príkladnú prácu a zásluhy.
Ako dôkaz, že prácu hasičov si váži i obecná samospráva, bola chvíľa keď starosta obce Ing. Ladislav Kubačák udelil ocenenie obce 7 členom DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.
Slávnostný program osláv 125. výročia založenia DHZ Vysoká nad Kysucou pokračoval naozaj „alternatívnou“ súťažou, v ktorej muselo byť trojčlenné súťažné družstvo zviazané reťazou a s fúrikom, do ktorý si naplnili vodou vlastnými prilbami, prekonať trať plnú prekážok, aby nakoniec po vypití ½ litra piva a zostrelení plechoviek vedrovkou odtiahli lanom hasičskú Áviu až do cieľa.
Aby o smiech naozaj nebola núdza, dorazil o 17:00 hod. alegorický voz, na ktorom sa už rumom „častovali“ lesný vedúci, zdravotná sestra, stará babka a lesný robotník. Po počiatočných hádkach babka pochopila, že pokiaľ nedá lesnému vedúcemu úplatok 200,- Sk nepovolí vyrúbanie mája. Našťastie mal požadovanú sumu u seba a mohlo sa začať s výrubom. Tradičné váľanie mája spríjemnila svojím spevom ženská spevácka skupina Vysočanka.
A ako sa takáto oslava 125. výročia založenia DHZ ukončila? No predsa ako to u hasičov býva zvykom – „hasili“ smäd pri tanci a melódiách hudobnej skupiny Regent band a DJ Tona až do bieleho rána.
Už dávno niekto múdry povedal: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody“. Nehľadajme teda len dôvody, ale robme všetko preto, aby tí, ktorí prídu po nás, sa mohli pozerať na nás tak, ako sa my pozeráme na našich predchodcov, ktorí to tiež nemali ľahké a veľakrát s nasadením vlastného života zachraňovali ľudské životy i obydlia.
Tých uplynulých 125. rokov – je však iba malá zastávka v toku dejín obce i ľudského snaženia preto všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o usporiadanie a priebeh osláv, patrí naša úprimná vďaka.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo