Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V stredu 17. mája 2006 v Dome odborov v Žiline prebral člen DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov pán Peter DORMAN z rúk prezidenta DHZ SR pána Judr. Jozefa Minárika najvyššie hasičské vyznamenanie - titul Zaslúžilý člen Dobrovoľného hasičského zboru Slovenskej republiky.

Najvyššie vyznamenanie sa udeľuje každoročne na návrhy okresných výborov vybraným najlepším dobrovoľným hasičom z celého Slovenska. Tento rok bolo vyznamenaných 49 hasičov, z ktorých bol práve 1 z okresu Čadca. Pánovi Petrovi Dormanovi priamo na miestne zablahoželal starosta obce Ing. Ladislav Kubačák, riaditeľ OV DHZ Ladislav Dedič. Pri tejto príležitosti srdečne blahoželá i Obec Vysoká nad Kysucou a DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.


zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo