Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V ostatných dňoch z médií často krát zaznievajú správy či už o teroristických útokoch a predovšetkým o častejšom výskyte živelných pohrôm, pri ktorých ľudia, nehľadiac na ich postavenie, prichádzajú o nadobudnuté materiálne hodnoty a v horšom prípade o vlastné životy. V každom z týchto prípadov rezonovalo slovo – hasiči.

Každý z týchto ľudí, ktorí vykonávajú toto poslanie či už profesionálne alebo dobrovoľne na úkor vlastného voľna a rodiny, by si mal zaslúžiť náš obdiv. Ten by mal byť o to väčší ak niektorí z nich vykonávajú svoje dobrovoľné poslanie takmer celý svoj život a dnes už patria takpovediac k „veteránom“ tohto remesla. Po dobu svojej aktívnej činnosti však nazbierali mnoho skúseností, zažili nespočetne veľa životných situácií a prežili nejedno trápenie. Sú to cenné informácie a príbehy, ktoré by nemali ostať zabudnuté.
Z tohto dôvodu sa zrodil nápad každé 2 roky organizovať stretnutie hasičov „veteránov“ teda tých, ktorí sú členmi DHZ už viac ako 50 rokov, z obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Velké Karlovice a Horní Bečva. Prvé stretnutie sa konalo pred šiestimi rokmi v Makove. O dva roky neskôr vo Velkých Karloviciach (ČR), no a konečne tento rok, presnejšie 1. októbra 2005 sa uskutočnilo III. stretnutie hasičov „veteránov“ v Kultúrnom dome vo Vysokej nad Kysucou.
Pozvanie na stretnutie prijali: SDH Horní Bečva, SDH Velké Karlovice U Kostela, SDH Velké Karlovice Podťaté, SDH Velké Karlovice Jizerné, SDH Velké Karlovice Leské, SDH Velké Karlovice Tísňavy, ZOD Velké Karlovice, DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov, DHZ Makov, starostovia dotknutých obcí, zástupcovia obvodných a krajských hasičských orgánov a zástupca prezídia hasičského zboru SR.
Program stretnutia moderoval Ing. Marián Bilík, ktorý ako prvého požiadal o slávnostný príhovor starostu obce Vysoká nad Kysucou Ing. Ladislava Kubačáka, po ktorom nasledovali príhovory ostatných hostí. V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo ZŠ E.A. Cernana, no a všetkých veteránov sa podarilo s piesňou „Co ste hasiči...“ rozospievať ženskej speváckej skupine Vysočanka.
Ostáva teda dúfať, že každý účastník si okrem Pamätného listu a príležitostného odznaku odniesol i nezabudnuteľný pocit, že sa na neho nezabudlo a že i napriek neúprosne pribúdajúcim rokom stále patrí do veľkej „rodiny hasičov“, ktorú tak ako to povedal jeden z rečníkov: „... nerozdelila ani čiara nazývaná štátnou hranicou.“

Ďalšie fotografie z tohoto jedinečného stretnutia nájdete v sekcii FOTOGALÉRIA - PODUJATIA.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo