TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageEšte v decembri roku 2009 získala Obec Vysoká nad Kysucou informáciu, o možnosti odkúpenia špeciálneho cisternového protipožiarneho vozidla TATRA T-148 od spoločnosti AVC Čadca.
Nakoľko cisternové vozidlo CAS 25, ktoré je v užívaní DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov, je technicky zastarané (jeho údržba a prevádzka je finančne náročná) a záujemcov bolo ihneď z okolitých obcí niekoľko, starosta obce začal urýchlene konať a predávajúcemu za obec Vysoká nad Kysucou predložil cenovú ponuku vo výške 1660 EUR. V následnom výberovom konaní, ktoré realizovala spoločnosť AVC Čadca bola ponuka obce zhodnotená ako víťazná!

Po nevyhnutných administratívnych krokoch bola zo strany obce akceptovaná a obojstranne podpísaná kúpna zmluva, uhradená kúpna cena a podpísaný preberací protokol.
Hasičmi dlho očakávaná veľká chvíľa nastala v stredu 3. marca 2010. V tento deň bolo „staronové“ cisternové vozidlo TATRA T-148 prepísané na dopravnom inšpektoráte v Čadci a v poobedňajších hodinách starosta obce Ing. Ladislav Kubačák symbolicky odovzdal kľúče od vozidla predsedovi DHZ  Vysoká nad Kysucou pánovi Milanovi Dormanovi. Pochopiteľne ešte pred samotným uvedením vozidla do plnej prevádzky, bude nutné na ňom vykonať drobné úpravy.
Veľká vďaka patrí nášmu rodákovi pánovi Štefanovi Perďochovi, bez ktorého pomoci by obec hasičské vozidlo nezískala.

Sample Image

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo