TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageV sobotu 7. februára 2009 bolo možné v ústredí obce pozorovať zvýšený „výskyt“ hasičov. Našťastie však nešlo o požiar ani o žiadnu inú živelnú pohromu, ale dôvod bol mierumilovný avšak o to dôležitejší. V sále kultúrneho domu sa totižto o 14:00 hod. konala výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.

Pozvanie na schôdzu prijalo 58 členov z celkových 100 členov. Schôdze sa taktiež zúčastnili hostia zo susedných hasičských zborov, pozvaní funkcionári z okresného hasičského výboru ale i zástupcovia družobných hasičských zborov z Českej republiky.  
Všetkých zúčastnených v úvode privítali, krátkym kultúrnym programom, mažoretky zo ZŠ E. A. Cernana.
Schôdzu viedol tak ako tradične  Ing. Martin Bilík.
Prítomný členovia si vypočuli Koncoročnú správu o činnosti DHZ za rok 2008, Správu revíznej komisie a samozrejme diskusné príspevky diskutujúcich.
Jedným z bodov programu výročnej členskej schôdze bolo i udelenie vyznamenaní a stužiek za verenosť.
Po prijatí uznesenia a samotnom závere bolo pre všetkých prítomných pripravené malé občerstvenie.

Na tomto mieste Vám prinášame niekoľko fotografií z priebehu tohto "hasičského sviatku" ...

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 
 
 
 
 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo