Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 0071Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou na základe stanov DPO SR usporiadal v sobotu 11. 02. 2023 Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala v kultúrnom dome vo Vysokej nad Kysucou.

Svojou účasťou zbor potešili prítomní členovia, starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, predstavitelia Územnej organizácie DPO SR Čadca, tajomníčka Marta Balošáková a veliteľ Ján Janošec, a taktiež delegácie z Českej republiky SDH Velké Karlovice a SDH Horní Bečva  a delegácie zo Slovenska, z okolitých zborov, DHZ Horný Kelčov, DHZ Makov, DHZ Turzovka, DHZ Korňa a DHZ Púchov. O spestrenie výročnej členskej schôdze sa postarali svojim vystúpením mažoretky MK Bella.
Dobrovoľní hasiči spoločne zhodnotili svoju činnosť za rok 2022, zrealizované výjazdy a zásahy, ich množstvo a náročnosť, v rámci ktorých pomáhali pri ochrane života, zdravia, majetku občanov a životného prostredia. Taktiež zhodnotili finančnú situáciu a poďakovali všetkým, ktorí prispeli zboru sponzorským darom či 2 % dane z príjmu, z čoho bude zakúpená výzbroj a výstroj pre tých najmenších, detské družstva hasičov. 
Zbor taktiež predstavil úspešné realizovanie 2 projektov. A to projektu „Zelený háj“ v rámci, ktorého členovia DHZ  a aj ostatní dobrovoľníci z obce vysadili 30 listnatých stromov pozdĺž cesty II/487 v časti obce Nižný Kelčov. Ďalším úspešným projektom bol „Hasičské skúsenosti a spolupráca nepoznajú hranice“, ktorý zahŕňal medzinárodnú spoluprácu s partnerom SDH Horní Bečva.
Neoddeliteľnou súčasťou výročnej členskej schôdze bolo i ocenenie a povýšenie jednotlivých členov, ktorí svojou prácou, ochotou a oddanosťou dokázali, že im heslo „Bohu na slávu, ľuďom na pomoc“ nie je ľahostajné. 
Na záver členovia výboru predstavili plán činnosti na rok 2023 a predseda  DHZ Vysoká nad Kysucou poďakoval všetkým prítomným za ich aktivitu, pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu, Územnej organizácii DPO za ich pomoc a ďalšie smerovanie a za priateľstvo i družbu zborov z Českej republiky a okolitých zborov zo Slovenskej republiky. 
 
"Bohu na slávu, ľuďom na pomoc!"
 
Text: Mgr. Katarína Jantošová
Foto: Radovan Frollo
 
 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada