Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb srdce na dlani IMG 0306Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Na ocenenie za rok 2021, ktorý bol Žilinským samosprávnym krajom vyhlásený i za rok dobrovoľníctva, sa v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky ocitol medzi nominovanými i Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou, ktorý na slávnostnom večere zastupoval jeho predseda Miroslav Dorman a starosta obce Mgr. Anton Varecha. Hasiči boli na ocenenie navrhnutí za svoje aktivity súvisiace so starostlivosťou o životné prostredie v obci Vysoká nad Kysucou (údržba zelene, čistenie rieky Kysuca, výsadba stromčekov atď.). Počas slávnostného večera oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Žilinského kraja - Srdce na dlani 2021, ktoré sa konalo 23. 3. 2022 v Sále Žilina bolo hodnotiacou komisiou v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky nakoniec právom ocenené OZ TATRY, ktoré sa ochrane životného prostredia predsa len venuje vo väčšej a intenzívnejšej miere.

DHZ Vysoká nad Kysucou však patrí obrovské uznanie už len za získanie nominácie a možnosť ašpirovať na toto ocenenie, čo svedčí o širokej angažovanosti členov DHZ Vysoká nad Kysucou, ktorých aktivity presahujú priame poslanie dobrovoľného hasičského zboru. Nominácia bola zároveň dôkazom, že členovia DHZ Vysoká nad Kysucou sa svojimi dobrovoľníckymi aktivitami uberajú tou správnou cestou.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada