Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb humanitarna pomoc 20220313 173900Na základe oslovenia veliteľom DHZ Korňa Rastislavom Faturom a po dohode so starostom obce Mgr. Antonom Varechom sa členovia DHZ Vysoká nad Kysucou (Milan Dorman) a DHZ Horný Kelčov (Peter Pivko a Ján Ďurčanský) v dňoch od 8. marca 2022 do 13. marca 2022 zúčastnili humanitárnej pomoci v obci Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinskej hranici. Reagovali tak na požiadavku vystriedať kolegov z DHZ Korňa.

Po príchode na určené miesto boli hasiči ihneď zaradení do systému spolupracujúcich organizácií, ktorými boli: samospráva obce Vyšné Nemecké, predseda ZMO Sobrance, Krízový štáb okresu Sobrance, Štáb HaZZ na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, Maltézski rytieri, IRS a SČK.

Kolegovia z DHZ Korňa im odovzdali pokyny a telefónne čísla potrebné na úspešné naplnenie humanitárnej misie.

Prvou úlohou bolo vyloženie privezenej potravinovej pomoci, z ktorej väčšia časť bola odvezená prepravcom ďalej na Ukrajinu. Humanitárna zbierka bola v obci Vysoká nad Kysucou zrealizovaná tesne pred odchodom hasičov v dňoch 07. a 08. marca 2022. Počas týchto dvoch dní sa vyzbieralo veľké množstvo potravín a hygienických potrieb pre deti i dospelých. Všetkým ľuďom, ktorí takto prejavili spolupatričnosť a solidaritu s ťažko vojnou skúšanými obyvateľmi Ukrajiny a akoukoľvek pomocou prispeli do tejto zbierky, patrí zo srdca nesmierna VĎAKA!

Po odoslaní humanitárnej pomoci ďalšia činnosť hasičov spočívala hlavne v zabezpečovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, podávaní teplých nápojov, zabezpečovaní jedla a neustálej príprave a vykurovaní stanu, určeného prioritne pre matky s deťmi.

Hasiči boli vyzvaní príslušníkom Štábu HaZZ vo Vyšnom Nemeckom k prevozu batožiny a ľudí z priestorov colnice k pristaveným autobusom. Taktiež pomáhali prevážať a prekladať potravinovú pomoc, ktorá bola sčasti distribuovaná na Ukrajinu a časť dobrovoľníkom, ktorí z nej varili teplé jedlá pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny nepretržite 24 hodín denne. Členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov spolu s členmi Policajného zboru SR počas svojho celého pobytu 24 hodín denne monitorovali zverený priestor. V čase od 10.00 hod. do 22.00 hod. im bola prideľovaná výpomoc miestnych DHZ z okresov Sobrance a Michalovce.

Humanitárna misia našich hasičov skončila v nedeľu 13. marca 2022 o 12.00 hod., kedy celý priestor a zverené úlohy boli odovzdané ďalším hasičom z Kysúc tentokrát z DHZ Stará Bystrica.

Dobrovoľným hasičom Milanovi Dormanovi, Petrovi Pivkovi a Jánovi Ďurčanskému za ich ľudskosť, odvahu a ochotu pomôcť patrí úprimné poďakovanie. I keď sami hovoria: „Sme radi za možnosť byť súčasťou tejto humanitárnej mise a svojou troškou prispieť.“ Takáto misia nie je pre každého a z ich príbehov či zážitkov doslova mrazí, no niekotré osudy a tváre zo svojich pamätí už nikdy nedokážu vymazať ...

 

 

Reportáž TV JOJ odvysielaná v relácii KRIMI dňa 8. marca 2022

 

Fotografie z humanitárnej misie našich dobrovoľných hasičov 

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada