Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb priepust N koniec IMG 5852Zásahové jednotky DHZ Vysoká nad Kysucou i DHZ Horný Kelčov boli v sobotu 20. marca 2021 obe v teréne. Členovia DHZ Horný Kelčov realizovali plánovanú kontrolu stavu nehnuteľností v osadách obce Vysoká nad Kysucou a to i za účasti štábu TV JOJ, ktorý o ich činnosti prišiel natočiť reportáž.

Členovia DHZ Vysoká nad Kysucou boli v poobedňajších hodinách starostom obce vyslaní na technický zásah na Nižný koniec. Ich úlohou bolo pomocou vysokého tlaku vody a tzv. krtka sprietočniť priepust pod cestou II/487. Po úmornej snahe hasičov, ale i samotných obyvateľov sa cestný priepust podarilo aspoň čiastočne sfunkčniť. Poďakovanie za pomoc patrí i pánovi Karolovi Kožákovi za pomoc s pásovým minibágrom. Na miesto zásahu boli prizvaní i pracovníci Správy ciest ŽSK, nakoľko problémový priestup je pravdepodobne v ich správe. Jeho nefunkčnosť v čase prívalových dažďov spôsobuje vytápanie priľahlých nehnuteľností a deje sa tak i v tomto období pri topení snehovej pokrývky a preto je krajne nevyhnutné v čo najbližšej budúcnosti vyriešiť nie len jeho opravu, ale i zaústenie pretekajúcej vody.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo