TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb clenska schodza DHZ Vysoka077Členovia dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou sa 15. 02. 2020 opäť stretli na výročnom valnom zhromaždení, ktoré zorganizovali na základe stanov DPO SR, kde zhodnotili svoju ročnú činnosť spolu s pozvanými hosťami – dobrovoľnými hasičmi s DHZ Horný Kelčov, Makov, Turzovka, Korňa, Púchov, s SHD Horní Bečva a Velké Karlovice.

Dobrovoľní hasiči z Vysokej nad Kysucou v roku 2019 nemali o prácu núdzu. Zúčastnili sa niekoľkých zásahov, ako napr. pátrania po nezvestných osobách v obci Olešná a Klokočov, hasili požiare v obci Vysoká nad Kysucou, v Makove i v meste Turzovka, odstraňovali spadnuté stromy, čistili upchané kanalizačné potrubia, priepusty i prístupové cesty. Poskytli protipožiarnu a zdravotnú asistenčnú pomoc pri futbalových zápasoch v národnej pohárovej futbalovej súťaži „Slovnaft cup“. Vykonali 81 preventívnych prehliadok rodinných domov v 5-ročnom cykle podľa rozdelenia. Spoluorganizovali Vysockú nočnú stopu, strážili Boží hrob a modlili sa krížovú cestu v pôstnom období v Kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou. Zúčastnili sa pietnej spomienky 74. výročia Semetešskej tragédie pri Pamätníku padlých, zúčastnili sa i sv. omše na Deň sv. Floriána a púte ku kaplnke sv. Anny, kde spolu s členmi DHZ Horný Kelčov, niesli sochu Panny Márie. Už druhý rok vedú Detský hasičský krúžok, ktorý prebieha pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana a s deťmi sa zúčastňujú už aj hasičských súťaží. V spolupráci s obcou organizovali a pomáhali pri mnohých ďalších spoločenských kultúrnych a športových akciách.

Samozrejme všetky tieto aktivity a činnosť dobrovoľného hasičského zboru sa mohli vykonávať vďaka svojim ochotným a oddaným členom, družobným zborom zo SR a ČR, Územnej organizácii DPO a aj vďaka sponzorom a ich finančným príspevkom, vďaka obci Vysoká nad Kysucou a Ministerstva vnútra SR za poskytnuté dotácie, za ktoré DHZ môže disponovať s kvalitnou výbavou a technikou, ako napr.: PS 12, PS 8, CAS 32, Ford Tranzit, 4-kolku Polaris, protipovodňový vozík, vysokotlakové hasiace zariadenie, plávajúce čerpadlo..., ktorú využíva pri záchranných a pomocných prácach pre nás všetkých.

DHZ Vysoká nad Kysucou ďakuje za každú poskytnutú pomoc a ochotu!

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“

 

Text: Mgr. Katarína Jantošová

Foto: Milan Dorman

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo