Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb hasici po rekonstrukcii 01DHZ Vysoká nad Kysucou sídli v hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove, ktorá pred nedávnom prešla, vďaka súkromnému vlastníkovi spoločnosti A&T Group a.s., kompletnou rekonštrukciu. Budova dostala novú strechu, zateplenie a nové okná, boli v nej vymenené vnútorné rozvody elektrického vedenia, nanovo vybudované plynové kúrenie a hasičov potešili i nové plnoautomatické dvere do dvoch garáží. Vnútorné priestory si síce hasiči svojpomocne už niekoľko krát upravili pre svoje potreby – vybudovali kuchynku, spoločenskú miestnosť či zrekonštruovali vstupnú chodbu, ale najväčším nedostatkom  a doslova hambou boli takmer nefunkčné toalety.

Kalendárny rok 2016 preto členovia DHZ Vysoká nad Kysucou začali nie hasením, ale prácou. Svojpomocne sa pustili do rozsiahlej a náročnej rekonštrukcie priestorov hasičskej zbrojnice. Od januára, bez nároku na odmenu, odpracovali viac ako 2 500 pracovných hodín! Presvedčili, že sa dokážu postaviť nielen ohňu a živelným pohromám, ale i k majetku, ktorý využívajú pre svoju činnosť.

Moderné zrekonštruované priestory a ich technické vybavenie umožňuje realizovať schôdzovú činnosť, školenia členov, prezentácie a iné spoločenské aktivity. Priestory, ktoré využívajú členovia DHZ Vysoká nad Kysucou, zároveň slúžia i ako volebná miestnosť pre volebný okrsok Nižný Kelčov. Cieľom preto bolo dokončiť rekonštrukčné práce najneskôr do 5. marca 2016, čo sa hasičom podarilo a zrekonštruované priestory poslúžili ako volebná miestnosť pri voľbách do NR SR 2016. I touto vykonanou prácou sa členovia DHZ Vysoká nad Kysucou pripravujú na dôstojné oslavy 135. výročia založenia zboru, ktoré prebehnú v júni 2016.

Rekonštrukcia bola financovaná predovšetkým z vlastných zdrojov DHZ Vysoká nad Kysucou a z finančného príspevku obce Vysoká nad Kysucou.

Touto cestou ďakujeme všetkým členom a sympatizantom DHZ, ktorí strávili svoj voľný čas prácou v priestoroch hasičskej zbrojnice. Naše poďakovanie taktiež patrí aj pánovi starostovi, poslancom a zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou.

 

Text a foto: Výbor DHZ Vysoká nad Kysucou

 

 

Priestory hasičskej zbrojnice PRED rekonštrukčnými prácami ...

 

 

PRIEBEH rekonštrukčných prác ...

 

Priestory hasičskej zbrojnice PO rekonštrukcii ...

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo