Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florian, to sú spojenia, nad ktorými sa už niekoľko generácií nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď ťažko si vieme predstaviť život bez týchto dobrovoľníkov.
Aký bol rok 2012 pre DHZ Vysoká nad Kysucou? Túto analýzu sme previedli dňa 3. februára 2013 na Výročnej členskej schôdzi DHZ Vysoká nad Kysucou za hojnej účasti členov, hostí i družobných hostí z ČR.
thumb_schodza_DHZvysoka2013_03Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florian, to sú spojenia, nad ktorými sa už niekoľko generácií nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, veď ťažko si vieme predstaviť život bez týchto dobrovoľníkov. Aký bol rok 2012 pre DHZ Vysoká nad Kysucou? Túto analýzu sme previedli dňa 3. februára 2013 na Výročnej členskej schôdzi DHZ Vysoká nad Kysucou za hojnej účasti členov, hostí i družobných hostí z ČR.

V úvode naše rokovanie pozdravili svojim kultúrnym programom šikovní žiaci zo ZŠ E. A. Cernana. V správe o činnosti sme si vypočuli, že medzi naše priority patrí preventívna činnosť, pomoc pri hasení požiarov a živelných pohromách, akou bola i snehová kalamita vo februári 2012. Ako uviedol starosta obce Mgr.Varecha Anton, hasiči neostávajú bokom ani pri kultúrnych a spoločenských podujatiach obce. Za okresný výbor sa pritomným prihovoril František Žilka. Najaktívnejším členom boli odovzdané ocenenia a udelené vyznamenania.
Na návrh výboru DHZ Vysoká nad Kysucou bolo členskou schôdzou udelené čestné členstvo v našej organizácii p. Stanislavovi Wolekovi z Veľkých Karlovíc, s ktorými máme družbu už viac ako polstoročie.
Najmilším prekvapením prijemného nedeľného odpoludnia bola správa starostu obce Mgr. Antona Varechu a Ing. Miroslava Minarčíka - primátora mesta Bytča a poslanca VÚC Žilina, že spoločne podaný projekt Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc bol posúdený ako úspešný a DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov budú vybavené technikou za viac ako 177 000 EUR! Oba obecné zbory máme veľkú radosť, tešíme sa z možnosti vylepšenia “inventáru” a menovaným zo srdca ďakujeme …   

Vlasta Gajdicová

Na tomto mieste vám prinášame niekoľko fotografií Milana Dormana zachytávajúcich atmosféru členskej schôdze ...
{gallery}fotogaleria/Hasici/VCS/2013/Vysoka{/gallery}

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo