Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_vcs2011_0016Dňa 10. decembra 2011 sa v kultúrnom dome konala Výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou.
Úvod rokovania pozdravili pekným kultúrnym programom žiaci zo ZŠ E. A. Cernana pod vedením Mgr. Janky Jurčovej. Okrem členiek a členov sa členskej schôdze zúčastnili i okolité hasičské zbory a družobné zbory z ČR - Velké Karlovice i Horní Bečva, no a samozrejme i viacerí vzácni hostia.

Z výročnej správy, ktorú predniesla tajomníčka organizácie pani Vlasta Gajdicová si prítomní vypočuli prierez činnosti za ostatných 5 rokov. Okrem zásahov pri požiaroch a brigádnickej činnosti boli hasiči nápomocní ako obci Vysoká nad Kysucou tak i farskému úradu pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Nakoľko tento rok bol volebný, hlavným bodom členskej schôdze bola voľba nového výboru a predovšetkým i voľba nového predsedu organizácie. Tým sa v tajnom hlasovaní výboru stal pán Miroslav Dorman. Veľké poďakovanie v podobe kytice kvetov patrí za 10 ročné vedenie organizácie teraz už bývalému predsedovi pánovi p. Milanovi Dormanovi st. Veríme, že svojimi bohatými skúsenosťami bude naďalej nápomocný v zbore, nakoľko vedúca funkcia ostala takpovediac „doma“.
V diskusii vystúpil  starosta obce Mgr. Anton Varecha i ostatní hostia, ktorí popriali novému výboru veľa zdravia, elánu a úspechov v práci a všetkým prítomným príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku!

{gallery}fotogaleria/Hasici/VCS_2011{/gallery}

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo