Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

1.5Dňa 27. 05. 2023 členovia DHZ Horný Kelčov usporiadali „Hasičskú sobotu“, ktorá pozostávala z troch častí.

Ráno začalo medzinárodným dňom detí. Medzinárodný deň detí je špeciálnym sviatkom. V prvom rade symbolizuje dôležitosť týchto malých a krehkých bytostí, cieľom MDD je urobiť deťom radosť, darovať im ešte viac svojej lásky i času a povedať im, aké sú výnimočné. Celosvetovo oslavujú MDD 1. júna vo vyše 21 krajinách. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí. Nášho MDD  sa zúčastnilo  40 detí rôznych vekových skupín. V každej z disciplín boli rozdelení na  skupiny do desať rokov a viac ako desať rokov a na chlapcov a dievčatá.   Deti mali možnosť zasúťažiť si v rôznych disciplínach (zostrelenia terča pomocou žberovky, skákanie vo vreci, beh s hasičskou hadicou pomedzi kužele, zatĺkanie klincov, prekladanie dreva a ďalšie). Tí najšikovnejší boli ocenení balíčkami sladkostí, pohárom a diplomom. Všetky deti získali  sladkosti, kofolu a mohli si pochutiť na párkoch v rožku. Najväčším zážitkom bola ukážka hasenia požiaru a možnosť pozrieť si hasičské vozidla z blízka a dokonca sa aj zviesť, vyskúšať vysielačky, oblečenie a získať základné informácie o hasičskej technike, ktorú spravuje DHZ Horný Kelčov. Deti sa odreagovali, vyšantili a kopec nového naučili. Rodičia sa všetkým prítomným členom veľmi pekne poďakovali potleskom. 
Druhou časťou nabitého programu bolo tradičné váľanie MÁJA. Hasičský máj prišli zvaliť členovia OZ Lúpežov prezlečený do rôznych masiek,  nechýbala tradičná scénka dobrá hudba a zábava. 
Poslednou časťou dňa patrila silným a šikovným mužom, ktorí si zmerali sily v drevorúbačskej súťaži. Súťaž sa organizovala v spolupráci s OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou. V úvode Milan Pivko rozdelil súťažiacich do dvoch skupín do 49 rokov a nad 49 rokov. Oboznámil ich s pravidlami súťaže a so štyrmi disciplínami / pílenie, presekávanie kláta, štiepanie polien, prekladanie dreva/
 
Vyhodnotenie súťaže
 
Kategória do 49 rokov                       Výsledný čas 
1. Ľuboš Vojvodík                              (03:40:78)
2. Jozef Sabela                                  (05:04:08)
3. Ján Krkoška                                   (05:15:90)
4. Milan Pivko 
5. Andrej Jakubík 
6. Peter Kladoš 
7. Nikitas Slončík
 
Kategória 50 rokov a viac 
1. Ľubomír Doboš                            (03:22:66)
2. Martin Mlkvík                                 (05:10:05)
3. Jaroslav Treskoň                            (05:33:33)
4. Ing. Ľubomír Pavlík 
5. Jozef Lisko 
 
V závere veľmi pekne ďakujeme  Danielovi Lysíkovi, Antonovi Opialovi, Ing. Ľubomírovi Pavlíkovi, Milanovi Pivkovi, Katke Kubicovej, Ježikovcom, Aďke a Peťovi Ďurčanským a všetkým členom výboru DHZ Horný Kelčov, zúčastneným rodičom, vychovávateľom z DD a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na „hasičskej sobote vo Vyšnom Kelčove“.
 
Text: Bc. Andrea Strížová 
Foto: Ing. Ľubomír Pavlík a Milan Pívko 
 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada