Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

0A 4036Členovia DHZ Horný Kelčov hodnotili svoju ročnú prácu v sobotu 21.01.2023 v reštaurácií Požiarnik vo Vyšnom Kelčov za prítomnosti starostu obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antona Varechu, vzácnych hostí a delegácií z okolitých a družobných hasičských zborov. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 58 členov a 20 hostí.

Pozdraviť naše rokovanie prišla delegácia DHZ Vysoká nad Kysucou, delegácia DHZ Makov a delegácia DHZ Púchov. Pozvanie prijala tajomníčka ÚzO v Čadci Marta Balošáková, delegát za ÚzO v Čadci Marián Šustek, člen výboru ÚzO v Čadci František Hulák. V diskusii naši hostia pozitívne hodnotili spracovanie činnosti DHZ Horný Kelčov prostredníctvom krátkeho filmu, ktorého autorom boli Bc. Ján Ďurčanský a Ladislav Ďurčanský. Členovia si vypočuli niekoľko správ o činnosti DHZ a to Správu o hospodárení DHZ, Správu Revíznej komisie, Plán práce na rok 2023.
Najdlhšou časťou rokovania výročnej členskej schôdze bolo odovzdávanie ocenení a vyznamenaní. Touto cestou ešte raz srdečnej gratulujeme oceneným členom, ktorým boli odovzdané čestné uznania I a II. stupňa, pozdravné listy k životným jubileám a stužky za vernosť.
V závere poďakoval predseda organizácie Ing. Ľubomír Pavlík za spoluprácu obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu, farskému úradu, výboru DHZ Horný Kelčov a revíznej komisií, všetkým členom aktívne sa podieľajúcich na činnosti DHZ a sponzorom. Všetkých pozval na slávnostný obed, za ktorý ďakujeme obsluhe pohostinstva Požiarnik a Danielovi Lysíkovi.

 

Text: Bc. Andrea Strížová
Fotky: Ladislav Ďurčanský, Andrea Pivková

 

 

Činnosť DHZ Horný Kelšov v roku 2022

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada